REGULAMIN STOŁÓWKI

                1. Obiady przygotowywane są na miejscu  w budynku Szkoły Podstawowej nr 144  przez Firmę Domowy obiadek – Anna Pernal z Krakowa.

 •       2. Odpłatność za obiady w roku szkolnym 2020 / 2021 będzie pobierana przelewem . Przelewu prosimy dokonać pod koniec każdego miesiąca na następny miesiąc ( np. 30 sierpnia na miesiąc wrzesień ). Jeżeli Państwo później chcą zapłacic proszę o wiadomość sms. Treść sms : Tomek Kowalski zapłata  za obiady 10 wrzesień . 
 •  (  szczegóły w zakładce opłaty ) .
 •      3. Koszt jednego obiadu w abonamencie to 9,50 zł , koszt samego drugiego dania to 8,50 zł , koszt samej zupy to 4,50 zł.
 •      4. Bloczki obiadowe będę roznosić wychowawcom klas po zaksięgowaniu wpłaty obiadowej. 
 •   
 •          5. Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłat w terminie.
 •            6. Istnieje możliwość wykupienia abonamentu na wybrane dni w tygodniu.
 • 7. Można wykupić obiady na dany dzień np. wtorki, środy czwartki . Wówczas w przelewie proszę o wpisanie w treści wybranych dni tygodnia. 
 •  
 •           9. Stołówka Szkoły posiada listy imienne osób korzystających z obiadów.

II. OPŁATA PRZELEWEM

Płatności z abonament można dokonać przelewem na konto firmy „ Domowy obiadek – Anna Pernal „ Dane do przelewu :

Domowy obiadek – Anna Pernal

Os. Bohaterów Września 13

31-620 Kraków

Nr konta :   76 1240 4591 1111 0010 5237 2527
W tytule przelewu prosimy wpisać:

  • - klasę
  • - imię i nazwisko (dla kogo wykupione zostały obiady)
  • - miesiąc i rok za który własnie opłacany jest abonament
   Przykład: kl. 1b, Anna Nowak, IX 2019
   (bardzo prosimy zachować podana kolejność)
 •  
 • Wpłaty przelewowe dotyczą tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty na poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
 • Wpłat internetowych należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 30-go dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy. Osoby, które dokonały przelewu po tym terminie proszone są o wysłanie potwierdzenia przelewu na maila : pernal.ania@onet.pl   lub mms na numer telefonu 605939797 . Bloczki obiadowe będę dawać wychowawcom klas. Klasy 1-3 będą chodzić na stołówkę z wychowawcami. Wychowawcy klas starszych będą rozdawać dzieciom bloczki . Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie od 26-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

III. ZWROTY ZA OBIADY

 • Fakt nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłosić telefonicznie (preferowany sms) pod nr telefonu 605 93 97 97 od godz: 7:30 do 8:30 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 • Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 • Posiłki wydawane są w godzinach od 11:20 do 15 : 00.
 • W stołówce wywieszony jest tygodniowy jadłospis wraz z alergenami.
 • Obiady wydawane są na podstawie bloczków obiadowych.
 • Osoby bez abonamentu obsługiwane są w ostatniej kolejności w związku z koniecznością odszukania ich w liście osób korzystających z obiadów i nie przedłużaniu czasu wydawania posiłków osobom, które abonament posiadają.

 

 

 

Funkcjonowanie stołówki w czasie Covid - 19 :

1. Personel kuchenny będzie oddzielony od dzieci odpowiednimi szybami z pleksji.

2. Jeżeli personel kuchenny będzie opuszczał kuchnię, będzie zabezpieczony przyłbicami ochronnymi.

3. Cały czas personel kuchni używać będzie  rękawiczek jednorazowych.

4 .Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa ,wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników i dzieci. 

5. Korzystanie z obiadów będzie odbywać się na stołówce szkolnej, zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno - higieniczne zalecane w czasie pandemii.

6. Naczynia i sztućce będą wyparzane po każdej grupie obiadowej.

7. Sztućce będą wydawane przez obsługę kuchni.

7. Stoły i poręcze krzeseł będą dezynfekowane po każdej grupie obiadowej. 

6. Posiłki będą wydawane zmianowo.

7. Dzieci klas młodszych 1-3  będą spożywały obiady z wychowawcą klasy , w określonej godzinie  każda klasa. 

8. Dzieci klas starszych będą spożywały obiady ze swoją klasą , w zalecanej odległości między stolikami i między dziećmi , również w określonej godzinie .

9. Aby dostosować się do nowych warunków spożywania posiłków , czas ich wydawania zostanie wydłużony . Obiady będą wydawane  od godziny  11:05 do godziny 14 : 30, cały czas.